Radovan se společně s desítkami výtvarníků účastnil výstavy Memento Tiziani, která se konala od 19.5.-15.9.2016 v Kroměříži na zámku a v Galerii Orlovna. Mezi dalšími výtvarníky můžeme najít spoustu zvučných jmen, proto bylo pro Radovana velikou ctí, že jeho dílo bylo mezi ostatními vybráno a umístěno na čestné místo originálu Tiziana.Radovan PauchRadovan Pauch