V květnu 2008 došlo po rozsáhlé rekunstrukci ke znovuotevření Chvalského zámku.

Při této příležitosti bylo vytvořeno několik expozic s díly umělců, kteří mají vztah k místnímu - počernickému prostředí

Této cti se dostalo i Radovanovi, který měl tu možnost presentovat se malou expozicí.


Kterou vybrat ?
Kterou vybrat ?
Expozice 1
Expozice 1
Expozice 2
Expozice 2
Expozice 3
Expozice 3
Expozice 4
Expozice 4
Expozice 5
Expozice 5
Návštěvníci
Návštěvníci
Fatalistka v jarním slunci
Fatalistka v jarním slunci
Ruka
Ruka
Anarchista u okna
Anarchista u okna